پیشرفته ترین مرکز تصویربرداری پزشکی جنوب کشور


با جدیدترین دستگاه های تصویربرداری و کادری مجرب


فارس، شیراز، خیابان معدل، نرسیده به خیابان فلسطین (باغشاه) ۳۲۳۱۷۸۰۱-۰۷۱


تابا

مرکز تصویربرداری پزشکی تابا


به زودی با شما خواهیم بود.