قابل توجه پزشکان محترم (ام ار ای )
با توجه به اینکه بیمه‌های مختلف در مورد پذیرش نسخ ارسالی شرایط خاصی دارند، خواهشمندیم در نسخه ارسالی نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- بیمارانی که با مشکل پرولاکتین بالا مراجعه می کنند درخواست ام ار ای آنها باید به این صورت باشد.
MRI Of Pituitary with and Without Contrast
2- با و یا بدون کنتراست (تزریق) در نسخه حتما قید شود.