سی‌تی‌اسکن

سی تی اسکن یک روش تصویر برداری بسیار پیشرفته است که این روز ها عضو  جز جدایی ناپذیرتشخیص بیماری ها و ضایعات میباشد .

یکی از راه های منحصر به فرد و دقیق تشخیص بیماری ویروس کرونا انجام سی تی اسکن می باشد که همه روزه در مرکز تصویربرداری تابا انجام میشود.

در این روش اشعه  از طریق تیوب اشعه ایکس به بیمار تابیده میشود  وتوسط گیرنده های تصویر دریافت میشود.

سی تی اسکن  یک روش بسیار دقیق و سریع  و بدون درد در تشخیص ضایعات است و جایگزین بسیاری از رو شهای تهاجمی مانند لاپاراسکوپی وغیره شده است.