عکس رنگی از کلیه ها یک روش غیر تهاجمی می باشد

در این آزمون به بررسی کلیه ها  ومجاری ادراری و مثانه پرداخته می شود . با استفاده از  تزریق ماده غیر حساسیت زا ،به درون رگ خونی به بررسی شکل و عملکرد کلیه ها ومجاری مراحل

ادراری پرداخته میشود

امادگی جهت عکس رنگی  کلیه ها

را به همراه داشته باشید (BUN/Cr)جواب آزمایش

از ساعت  ۱۲ شب قبل از آزمون نباید چیزی بخورید و یا بیاشامید

از ملین های روغنی جهت پاکسازی روده ها استفاده شود

 لباس راحت و بدون دکمه فلزی بپوشید

اگر به دارو ی خاصی حساسیت  دارید حتما به کارشناس مربوطه اطلاع دهید

سونو های قبلی خود را به همراه داشته باشید

اگر باردار و یا احتمال باردرای وجود دارد حتما اطلاع دهید

:مدت زمان آزمون

مدت زمان ازمون به عملکرد کلیه ها و مجاری ادرار بیمار بستگی دارد به طور میانگین  این ازمون 1 ساعت طول میکشد البته بیمار در طی این یکساعت به صورت متوالی بر روی تخت  قرار ندارد