۱- بیمار لازم است 5 ساعت قبل از انجام سی‌تی‌اسکن غذا نخورده باشد. نوشیدن آب مانعی ندارد.

۲- برای بیماران دارای مشکلات کلیوی یا کسانی که سن آن ها بالای 50 سال است، انجام آزمایش کارکرد کلیه ضروری است و بسته به شرایط، درخواست آن در همین مرکز نوشته می شود.

۳- چنانچه بیمار سابقه حساسیت به داروهای سی‌تی‌اسکن ویا تصویربرداری از کلیه را داشته باشد، لازم است این موضوع را با مرکز تابا درمیان بگزارد.

۴- بیمارانی که متفورمین مصرف می کنند، از 2 روز قبل از انجام سی‌تی‌اسکن، از مصرف آن خودداری نمایند.

۵- چنانچه روز قبل از انجام سی‌تی‌اسکن، هرنوع تصویربرداری دیگری داشتید، حتما مرکز را مطلع نمایید.