۱- تمام موارد سی‌تی‌اسکن با دارو تکرار شود.

۲- چنانچه سونوگرافی داپلر انجام شده و یا سابقه جراحی برروی عروق وجود دارد حتما جواب سونوگرافی و یا شرح عمل را همراه داشته باشید.