بیمه های طرف قرارداد

۱- بانک  تجارت: با معرفی‌نامه از بانک جهت ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن (فقط سی‌تی‌اسکن coronary نیاز به معرفی نامه دارد و مابقی نیاز ندارند)

۲- بانک  سپه: با معرفی‌نامه از بانک جهت ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن

۳- بانک  کشاورزی: با معرفی‌نامه از بانک جهت ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن

۴- بانک ملت

۵- بیمه ایران

۶- بیمه دانا

۷- تامین اجتماعی

۸- خدمات درمانی: (کارمندی، جانبازان، خانواده شهدا، ایثارگران، سایر اقشار، روستایی)

۹- صدا و سیما

۱۰- کمیته امداد

۱۱- نیروهای مصلح

۱۲- هواپیمایی هما

۱۳- وزارت دفاع

۱۴- بانک صادرات

۱۵- پارسیان

۱۶- سینا

۱۷- شرکت فلات قاره

۱۸- ملت

بیمه های طرف قرارداد با پزشک خانواده 

۱- تامین اجتماعی
۲- خدمات درمانی: کارمندی ، جانبازان ، خانواده شهدا ، ایثارگاران ، سایر اقشار، روستایی

بیمه های تکمیلی

۱- آتیه سازان حافظ ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۲- بانک رفاه ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۳- تکمیلی ایران ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۴- تکمیلی آسیا ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۵- تکمیلی پارسیان ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۶- تکمیلی دانا ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۷- طلایی جانبازان و بنیاد شهید ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه)

۸- طلایی فرهنگیان ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )