بیمه های طرف قرارداد

۱- بانک  تجارت: با معرفی‌نامه از بانک جهت ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن (فقط سی‌تی‌اسکن coronary نیاز به معرفی نامه دارد و مابقی نیاز ندارند.

بانک  سپه:

۳- بانک  کشاورزی: با معرفی‌نامه از بانک جهت ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن

۴- بانک ملت

۵- بیمه ایران

۶- شرکت فلات قاره

۷- تامین اجتماعی

۸- خدمات درمانی: (کارمندی،ایرانیان، جانبازان، خانواده شهدا، ایثارگران، سایر اقشار، روستایی)

۹- صدا و سیما

۱۰- کمیته امداد

۱۱- نیروهای مسلح

۱۳- ملت

۱۴- بانک صادرات

۱۵- پارسیان

۱۶- سینا

بیمه های طرف قرارداد با پزشک خانواده 

۱- تامین اجتماعی
۲- خدمات درمانی: کارمندی ، جانبازان ، خانواده شهدا ، ایثارگاران ، سایر اقشار،

بیمه های تکمیلی

۱- آتیه سازان حافظ ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۲- بانک رفاه ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه و معرفی ازبانک)

۳- تکمیلی ایران ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۴- تکمیلی آسیا ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )

۵- تکمیلی پارسیان ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )۶-

۷- طلایی جانبازان و بنیاد شهید ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه)

۸- طلایی فرهنگیان ( ۱- کپی از نسخه ۲- کپی از صفحه اول دفترچه )