آمادگی ها, ام آر آی, برای بیماران

ام آر آی از روده ها MRE

ام آر آی از روده ها

ام آر آی از روده ها MRE

۱- از 24 ساعت قبل از نوبت فقط سوپ ساده(بدون گوشت و حبوبات) میل کنید.

۲- از 8 ساعت قبل از نوبت آب و غذا نخورید.

۳- به همراه داشتن نسخه و کارت ملی در روز نوبت الزامی است.

۴- نیم ساعت قبل از نوبت در مرکز حضور داشته باشید.

۵- مدارک پزشکی خود(عکس های قبلی، ام آر آی، سی تی، سونوگرافی، رادیولوژی، اسکن هسته ای و…) را به همراه داشته باشید.