آمادگی ها, ام آر آی, برای بیماران

ام آر آی از سیستم صفراوی (MRCP)

MRCP

ام آر آی از سیستم صفراوی (MRCP)

۱- یک عدد آب آناناس ساده و بدون پالپ همراه داشته باشید

۲- از یک روز قبل غذاهای چرب،گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، شیر،دوغ و نوشابه نخورید

۳- از 8 ساعت قبل از نوبت آب و غذا نخورید

۴- به همراه داشتن نسخه و کارت ملی در روز نوبت الزامی است

۵- نیم ساعت قبل از نوبت در مرکز حضور داشته باشید

6- مدارک پزشکی خود(عکس های قبلی، ام آر آی، سی تی، سونوگرافی، رادیولوژی، اسکن هسته ای و…)را به همراه داشته باشید.