آمادگی ها, ام آر آی, برای بیماران

ام آر آی با تزریق

ام ار آی با تزریق

۱- بیمار از 2 ساعت قبل از تزریق غذا نخورد.

۲- به همراه داشتن نسخه و کارت ملی در روز نوبت الزامی است.

۳- مدارک پزشکی خود(عکس های قبلی، ام آر آی، سی تی، سونوگرافی، رادیولوژی، اسکن هسته ای و…) را به همراه داشته باشید.