آمادگی ها, برای بیماران, سی تی اسکن

سی تی آنژیوگرافی سایر عروق

CT angiography of other vessels

سی تی آنژیوگرافی سایر عروق

۱- جواب آزمایش (BUN/Cr) را همراه داشته باشید.

۲- 48 ساعت قبل از نوبت ، مصرف قرص متفورمین باید قطع شود.

۳- 5 الی 6 ساعت قبل از نوبت، غذا نخورد.

۴- مدارک پزشکی قبلی ( اعم از سونو، آزمایش، سی تی) خود را به همراه داشته باشید.

۵- چنانچه سونوگرافی داپلر انجام شده و یا سابقه جراحی برروی عروق وجود دارد حتما جواب سونوگرافی و یا شرح عمرا همراه داشته باشید.