آمادگی ها, برای بیماران, سی تی اسکن

سی تی اسکن با تزریق دارو

CT scan with drug injection

سی تی اسکن با تزریق دارو

۱- بیمار لازم است 5 ساعت قبل از انجام سی‌تی‌اسکن غذا نخورده باشد. نوشیدن آب مانعی ندارد.

۲- برای بیماران دارای مشکلات کلیوی یا کسانی که سن آن ها بالای 50 سال است، انجام آزمایش کارکرد کلیه ضروری است و بسته به شرایط، درخواست آن در همین مرکز نوشته می‌شود.

۳- چنانچه بیمار سابقه حساسیت به داروهای سی‌ تی‌ اسکن و یا تصویربرداری از کلیه را داشته باشد، لازم است این موضوع را با مرکز تابا در میان بگزارد.

۴- بیمارانی که متفورمین مصرف می‌کنند، از 2 روز قبل از انجام سی‌ تی‌ اسکن، از مصرف آن خودداری نمایند.

۵- چنانچه روز قبل از انجام سی‌ تی‌ اسکن، هرنوع تصویربرداری دیگری داشتید، حتما مرکز را مطلع نمایید.