آمادگی ها, برای بیماران, رادیولوژی دیجیتال

عکس رنگی کلیه ها (IVP)

عکس رنگی کلیه ها (IVP)

عکس رنگی از کلیه ها یک روش غیر تهاجمی می‌باشد

در این آزمون به بررسی کلیه ها ومجاری ادراری و مثانه پرداخته می‌شود . با استفاده از تزریق ماده غیر حساسیت زا ،به درون رگ خونی به بررسی شکل و عملکرد کلیه ها ومجاری مراحل ادراری پرداخته می‌شود

امادگی جهت عکس رنگی کلیه ها

جواب آزمایش (BUN/Cr) را به همراه داشته باشید

از ساعت ۱۲ شب قبل از آزمون نباید چیزی بخورید و یا بیاشامید

از ملین های روغنی جهت پاکسازی روده ها استفاده شود

لباس راحت و بدون دکمه فلزی بپوشید

اگر به دارو ی خاصی حساسیت دارید حتما به کارشناس مربوطه اطلاع دهید

سونو های قبلی خود را به همراه داشته باشید

اگر باردار و یا احتمال باردرای وجود دارد حتما اطلاع دهید

مدت زمان آزمون:

مدت زمان ازمون به عملکرد کلیه ها و مجاری ادرار بیمار بستگی دارد به طور میانگین این ازمون 1 ساعت طول می‌کشد البته بیمار در طی این یک ساعت به صورت متوالی بر روی تخت قرار ندارد