آمادگی ها, ام آر آی, برای بیماران

نکات عمومی جهت انجام ام آر آی‌های بدون تزریق

نکات عمومی جهت انجام ام آر ای های بدون تزریق

اشیای فلزی به هیچ عنوان نباید وارد اتاق ام آر آی شود، هم چنین کارت های اعتباری و موبایل ممکن است در اثر مغناطیس دچار آسیب شوند

اگر در بدن دارای هر یک از موارد زیر هستید حتما به مرکز اطلاع دهید:

باتری قلبی
جسم فلزی در بدن مانند پین یا پلاتین یا ترکش
کلیپس مغزی
اجسام فلزی خارجی در بدن مانند تراشه فلزی در چشم وغیره
تاتو در قسمت محل تصویربرداری