مرکز جامع تصویر برداری پزشکی تابا

۰۷۱۳۲۳۱۷۸۰۱       ۷-۲۲

فارس، شیراز، خیابان معدل، نرسیده به خیابان فلسطین (باغشاه)

info@tabamic.com

ارسال پیام

با ما در تماس باشید