Mammography

آمادگی های قبل از ماموگرافی

  • نیاز به آمادگی خاصی ندارد فقط اگر بافت پستان حساسی دارید، مامو گرافی را به بعد از دوران قاعدگی موکول کنید.
  • اگر باردار و یا احتمال بارداری وجود دارد، حتما به کارشناس مربوطه اطلاع دهید.
  • ماموگرافی های قبلی خود را به همراه داشته باشید.
  • در صورت داشتن پروتز سینه به کارشناس اطلاع دهید.
تصویربرداری پزشکی در شیراز

تصویربرداری پزشکی در شیراز

تصویربرداری پزشکی در شیراز و آشنایی با انواع تصویربرداری‌های پزشکی موضوعی است که در این مطلب به آن‌ها می‌پردازیم. با پیشرفت علم پز...

ادامه مطلب